Elektroninėje parduotuvėje bonum.lt ieškokite Jums patinkančios prekės, įsidėkite ją į krepšelį

-> Įsidėjus visas prekes į krepšelį eikite į mano krepšelis (dešinėje puslapio pusėje)

-> spauskite užsakyti

-> suveskite savo duomenis ir pristatymo adresą

-> tada apmokėkite susidariusią sumą

Informacija apie atsiskaitymo būdus:

1. Atsiskaitymas per el. bankininkystę, sistema Jus automatiškai nukreips į Paysera LT;

2. Atsiskaitymas per el. bankininkystę, galimybė atlikti mokėjimo pavedimą į įmonės UAB "FD Group" atsiskaitomąsias sąskaitas

  • AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT437044060007712667
  • UAB Paysera LT, sąskaitos Nr. LT643500010001025820
  • Šiuo metu jau yra galimybė atsiskaityti mokėjimo kortelėmis VISA ir Mastercard

Laukelyje "Mokėjimo paskirtis" nurodomas užsakymo numeris.

3. taip pat turime galimybę atsiskaityti per PAYPAL sistemą.

Mokėjimo būdą Jūs galite pasirinkti pildydami užsakymo apmokėjimą paskutiniame žingsnyje.

-> ir laukite savo  prekių :)

1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, Prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į Prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip Prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su Prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jeigu tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 7 (septynias) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

2. Pirkėjas už Prekes atsiskaito išankstiniu mokėjimo pavedimu naudodamasis mokėjimo sistema Paysera.lt. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo Elektroninėje parduotuvėje momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka mokėjimo sistemai Paysera.lt arba konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta mokėjimo sistemoje ir banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3. Pirkėjui neatsiskaičius su Pardavėju Taisyklių 5.5.2 punkte nustatytu terminu, Administratorius turi teisę Pirkėjo pateiktą Užsakymą pašalinti iš sistemos.

4. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo atsiskaitymo už Prekes momento Administratorius Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pirkėjui aktyviąją nuorodą, kuria Pirkėjas gali parsisiųsti jam Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

5. Užsisakydamas arba pirkdamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už Prekes atsiskaityti jokiais kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.